info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Omruilen | Retourneren

Bij Polo-Parts.nl is het mogelijk je onderdeel gratis om te ruilen of te retourneren. Mits je bestelde onderdeel niet onder een wettelijke uitzondering valt. Bijv: onderdelen die volgens specifieke wensen van de klant zijn gemaakt, zoals onderdelen die op aanvraag van de klant in kleur worden gespoten, dit betreft maatwerk.

Omruilen of retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling. Onderaan deze pagina kun je het omruil- en retourformulier dowloaden. Lees de instructies door en vul het formulier in. Graag het ingevulde formulier mailen aan info@polo-parts.nl, zodat we een ophaalafspraak met je kunnen inplannen. Graag het ingevulde omruil- / retourformulier ook toevoegen aan je retour. Bij voorbaat dank!

Kosten retourneren
Maak je gebruik van je herroepingsrecht, dan komen de kosten van terugzending voor jouw rekening. Maakt je gebruik van onze omruilservice, dan nemen wij (Polo-Parts.nl) de verzendkosten voor onze rekening. 
Bij eventuele onverhoopte transport schade, wordt de verzendkosten door ons vergoed. Dit wordt door onze retourafdeling schriftelijk (per mail) toegezegd. Telefonisch kunnen wij daar niet over corresponderen.

Herroepingsrecht
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten: 
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kun-nen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten:
  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
    Meer weten? Dan verwijzen we je naar onze algemene voorwaarden.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.